Detekce specifických objektů v digitálním snímku pro potřeby určení druhu obsahu scény

Detekce specifických objektů v digitálním snímku pro potřeby určení druhu obsahu scény

Autor práce

Tereza Štanglová
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci