Detekce specifických objektů v digitálním snímku pro potřeby určení druhu obsahu scény

Detekce specifických objektů v digitálním snímku pro potřeby určení druhu obsahu scény

Author

Tereza Štanglová
University of West Bohemia in Pilsen, Faculty of Applied Sciences

Supervisor

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share