Datový sklad na technologiích IBM a jeho možnosti

Datový sklad na technologiích IBM a jeho možnosti

Autor práce

Jiří Snítil
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Jan Pour, CSc.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci