Datový sklad na technologiích IBM a jeho možnosti

Datový sklad na technologiích IBM a jeho možnosti

Autor práce

Jiří Snítil

Vedúci práce

doc. Ing. Jan Pour, CSc.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu