Datový sklad na technologiích IBM a jeho možnosti

Datový sklad na technologiích IBM a jeho možnosti

Author

Jiří Snítil

Supervisor

doc. Ing. Jan Pour, CSc.

About the project

Year

2017

Share