Datový sklad na technologiích IBM a jeho možnosti

Datový sklad na technologiích IBM a jeho možnosti

Author

Jiří Snítil
Prague University of Economics and Business, Fakulta informatiky a statistiky

Supervisor

doc. Ing. Jan Pour, CSc.

About the project

Year

2017

Share