Čtečka not pro android

Čtečka not pro android

Autor práce

Vojtěch Smejkal
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Igor Szöke, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci