Čtečka not pro android

Čtečka not pro android

Autor práce

Vojtěch Smejkal

Vedúci práce

Ing. Igor Szöke, Ph.D.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu