Časovopriestorový model významných čŕt ľudskej pozornosti vo videosekvenciách

Časovopriestorový model významných čŕt ľudskej pozornosti vo videosekvenciách

Autor práce

Polatsek Patrik
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Benešová Vanda, Ing.PhD.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci