Časovopriestorový model významných čŕt ľudskej pozornosti vo videosekvenciách

Autor práce

Patrik Polatsek
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci