Balanced Use of Resources in Computations

Balanced Use of Resources in Computations

Autor práce

Kostolányi Peter
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedoucí práce

Rovan Branislav

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci