Automatický odhad nadmořské výšky z obrazu

Automatický odhad nadmořské výšky z obrazu

Autor práce

Jan Vašíček
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Martin Čadík

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci