Automatický odhad nadmořské výšky z obrazu

Automatický odhad nadmořské výšky z obrazu

Author

Jan Vašíček
Brno University of Technology, Faculty of Information Technology

Supervisor

Martin Čadík

About the project

Year

2015

Share