Analýza údajov pre manažovanie úloh vo vysokovýkonnom počítaní

Analýza údajov pre manažovanie úloh vo vysokovýkonnom počítaní

Autor práce

Martin Trnik
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci