Analýza údajov pre manažovanie úloh vo vysokovýkonnom počítaní

Analýza údajov pre manažovanie úloh vo vysokovýkonnom počítaní

Autor práce

Martin Trnik

Vedúci práce

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu