Analýza struktur v komplexních sítích zaměřená na posouzení kvality vybraných metod

Analýza struktur v komplexních sítích zaměřená na posouzení kvality vybraných metod

Autor práce

Ondřej Chovanec
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Doc. Mgr. Miloš Kudělka Ph.D.

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci