Analýza struktur v komplexních sítích zaměřená na posouzení kvality vybraných metod

Analýza struktur v komplexních sítích zaměřená na posouzení kvality vybraných metod

Autor práce

Ondřej Chovanec

Vedúci práce

Doc. Mgr. Miloš Kudělka Ph.D.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu