Analýza struktur v komplexních sítích zaměřená na posouzení kvality vybraných metod

Analýza struktur v komplexních sítích zaměřená na posouzení kvality vybraných metod

Autor práce

Ondřej Chovanec
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Doc. Mgr. Miloš Kudělka Ph.D.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu