Analýza Smart City z pohledu IT managementu

Analýza Smart City z pohledu IT managementu

Autor práce

Lucia Števanková
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

Ing. Leonard Walletzký, Ph.D

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci