Analýza propojenosti DBpedie s využitím sémantiky entit

Analýza propojenosti DBpedie s využitím sémantiky entit

Autor práce

David Fuchs
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci