DBpedia linkage analysis leveraging on entity semantics

Author:

David Fuchs
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Supervisor:

prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.

About project:

Share: