Analýza propojenosti DBpedie s využitím sémantiky entit

Analýza propojenosti DBpedie s využitím sémantiky entit

Autor práce

David Fuchs

Vedúci práce

prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu