Analýza botnetov pomocou honeypotov

Autor práce

Tomáš Bajtoš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci