Analýza botnetov pomocou honeypotov

Autor práce

Tomáš Bajtoš
Prírodovedecká fakulta

Vedúci práce

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu