Analýza botnetov pomocou honeypotov

Autor práce

Tomáš Bajtoš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Prírodovedecká fakulta

Vedúci práce

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu