Analýza botnetov pomocou honeypotov

Analýza botnetov pomocou honeypotov

Author

Tomáš Bajtoš
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Prírodovedecká fakulta

Supervisor

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

About the project

Year

2017

Share