Analýza botnetov pomocou honeypotov

Author

Tomáš Bajtoš
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Prírodovedecká fakulta, Faculty of Science

Supervisor

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

About the project

Year

2017

Share