Analýza botnetov pomocou honeypotov

Author

Tomáš Bajtoš
Prírodovedecká fakulta, Faculty of Science

Supervisor

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

About the project

Year

2017

Share