Analýza bio-signálů

Analýza bio-signálů

Autor práce

Martin Barteček
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci