Analýza bio-signálů

Analýza bio-signálů

Autor práce

Martin Barteček
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu