Analýza a možnosti využití ICT ve výuce na základních a středních školách

Analýza a možnosti využití ICT ve výuce na základních a středních školách

Autor práce

Eva Dvořáková
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci