Analýza a možnosti využití ICT ve výuce na základních a středních školách

Analýza a možnosti využití ICT ve výuce na základních a středních školách

Autor práce

Eva Dvořáková

Vedúci práce

doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu