Analýza a možnosti využití ICT ve výuce na základních a středních školách

Analýza a možnosti využití ICT ve výuce na základních a středních školách

Author

Eva Dvořáková

Supervisor

doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc.

About the project

Year

2014

Share