Algoritmy rozvrhování výroby s dynamickými rekonfiguracemi a údržbou

Algoritmy rozvrhování výroby s dynamickými rekonfiguracemi a údržbou

Autor práce

Marián Halčin
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Martin Hrubý, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci