Algoritmy rozvrhování výroby s dynamickými rekonfiguracemi a údržbou

Algoritmy rozvrhování výroby s dynamickými rekonfiguracemi a údržbou

Autor práce

Marián Halčin

Vedúci práce

Ing. Martin Hrubý, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu