Algoritmy rozvrhování výroby s dynamickými rekonfiguracemi a údržbou

Algoritmy rozvrhování výroby s dynamickými rekonfiguracemi a údržbou

Author

Marián Halčin
Brno University of Technology, Faculty of Information Technology

Supervisor

Ing. Martin Hrubý, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share