Algoritmy pre rozpoznávanie obrazcov pri štúdiu kozmického žiarenia ultravysokých energií v rámci JEM-EUSO experimentu

Algoritmy pre rozpoznávanie obrazcov pri štúdiu kozmického žiarenia ultravysokých energií v rámci JEM-EUSO experimentu

Autor práce

Staroň Miroslav
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Genči Ján

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci