Algoritmy pre rozpoznávanie obrazcov pri štúdiu kozmického žiarenia ultravysokých energií v rámci JEM-EUSO experimentu

Algoritmy pre rozpoznávanie obrazcov pri štúdiu kozmického žiarenia ultravysokých energií v rámci JEM-EUSO experimentu

Autor práce

Staroň Miroslav
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Genči Ján

O projekte

Ročník

2013

Zdieľať túto prácu