Algoritmy pre rozpoznávanie obrazcov pri štúdiu kozmického žiarenia ultravysokých energií v rámci JEM-EUSO experimentu

Algoritmy pre rozpoznávanie obrazcov pri štúdiu kozmického žiarenia ultravysokých energií v rámci JEM-EUSO experimentu

Author

Staroň Miroslav
Technical University of Košice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Supervisor

Genči Ján

About the project

Year

2013

Share