Algoritmy detekcie malvéru na báze strojového učenia a statickej analýzy kódu

Algoritmy detekcie malvéru na báze strojového učenia a statickej analýzy kódu

Autor práce

Lukáš Židzik
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Ján Hurtuk, PhD.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci