Algoritmy detekcie malvéru na báze strojového učenia a statickej analýzy kódu

Algoritmy detekcie malvéru na báze strojového učenia a statickej analýzy kódu

Autor práce

Lukáš Židzik
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Ing. Ján Hurtuk, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu