Vícemodelový přístup pro efektivní multimediální exploraci

Author

Tomáš Grošup
Charles University, Faculty of Mathematics and Physics

Supervisor

Jakub Lokoc

About the project

Year

2014

Share