Vícemodelový přístup pro efektivní multimediální exploraci

Autor práce

Tomáš Grošup
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedúci práce

Jakub Lokoc

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu