Vícemodelový přístup pro efektivní multimediální exploraci

Autor práce

Tomáš Grošup
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

Jakub Lokoc

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci