Návrh a implementácia nástroja na porovnávanie služieb typu SAAS na základe metód TCO a ROI

Návrh a implementácia nástroja na porovnávanie služieb typu SAAS na základe metód TCO a ROI

Author

Turňová Eva

Supervisor

Paralič Ján

About the project

Year

2013

Share