Návrh a implementácia nástroja na porovnávanie služieb typu SAAS na základe metód TCO a ROI

Návrh a implementácia nástroja na porovnávanie služieb typu SAAS na základe metód TCO a ROI

Autor práce

Turňová Eva
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Paralič Ján

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci