Návrh a implementácia nástroja na porovnávanie služieb typu SAAS na základe metód TCO a ROI

Návrh a implementácia nástroja na porovnávanie služieb typu SAAS na základe metód TCO a ROI

Autor práce

Turňová Eva
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Paralič Ján

O projekte

Ročník

2013

Zdieľať túto prácu