Mobilní aplikace pro vyhledání a rozpoznání textu v obrazech reálných scén

Mobilní aplikace pro vyhledání a rozpoznání textu v obrazech reálných scén

Author

Milichovský Martin

Supervisor

Ing. Daniel Novák Ph.D.

About the project

Year

2015

Share