Mobilní aplikace pro vyhledání a rozpoznání textu v obrazech reálných scén

Mobilní aplikace pro vyhledání a rozpoznání textu v obrazech reálných scén

Autor práce

Milichovský Martin
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Daniel Novák Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci