Mobilní aplikace pro vyhledání a rozpoznání textu v obrazech reálných scén

Mobilní aplikace pro vyhledání a rozpoznání textu v obrazech reálných scén

Autor práce

Milichovský Martin
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

Ing. Daniel Novák Ph.D.

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu