Měření efektivity dodávání informačních a komunikačních služeb pomocí Business Intelligence systému v bankovním sektoru

Měření efektivity dodávání informačních a komunikačních služeb pomocí Business Intelligence systému v bankovním sektoru

Author

David Jež
Prague University of Economics and Business, Fakulta informatiky a statistiky

Supervisor

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

About the project

Year

2015

Share