Měření efektivity dodávání informačních a komunikačních služeb pomocí Business Intelligence systému v bankovním sektoru

Měření efektivity dodávání informačních a komunikačních služeb pomocí Business Intelligence systému v bankovním sektoru

Autor práce

David Jež
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci