Měření efektivity dodávání informačních a komunikačních služeb pomocí Business Intelligence systému v bankovním sektoru

Měření efektivity dodávání informačních a komunikačních služeb pomocí Business Intelligence systému v bankovním sektoru

Autor práce

David Jež

Vedúci práce

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu