Mapping the Internet: Modelling Entity Interactions in Complex Heterogeneous Networks

Author:

Šimon Mandlík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Supervisor:

doc. Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.

About project:

Share: