Mapování Internetu – Modelování Interakcí Entit v Komplexních Heterogenních Sítích

Mapování Internetu – Modelování Interakcí Entit v Komplexních Heterogenních Sítích

Autor práce

Šimon Mandlík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

doc. Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci