Mapování Internetu – Modelování Interakcí Entit v Komplexních Heterogenních Sítích

Mapování Internetu – Modelování Interakcí Entit v Komplexních Heterogenních Sítích

Autor práce

Šimon Mandlík

Vedúci práce

doc. Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu