Mapování Internetu – Modelování Interakcí Entit v Komplexních Heterogenních Sítích

Autor práce:

Šimon Mandlík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce:

doc. Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.

Zdieľať túto prácu: